Štúdia uverejnená v časopise DUŠEVNÉ ZDRAVIE A FYZICKÁ AKTIVITA (USA 10/2016) potvrdzuje viacerými dôkazmi, že ľudia preukazujú lepšiu kvalitu spánku a sú čulejší počas dňa ak fyzicky trénujú aspoň 150 minút v týždni.

Potvrdenie tejto štúdie bolo reprezentované na vzorke 2600 ľudí, mužov aj žien vo veku 18 – 85 rokov. Vedci zistili, že už 150 minút stredne náročnej až veľmi náročnej fyzickej aktivity v jednom týždni zlepšuje kvalitu spánku až o 65 percent. Rovnaká vzorka ľudí v pokračovaní tejto štúdie uvádzala lepšiu vitalitu počas dňa v porovnaní s osobami, ktoré cvičili menej ako 150 minút týždenne.

Pretože v USA (žiadna hodnota pre Európu nebola k dispozícií) je uvedené, že takmer 40% tamojšej populácie má problémy so zaspávaním, spánkom alebo ospalosťou počas dňa. Táto informácia poskytuje riešenie.

Prínos fyzického tréningu na spánok je preukázaný ako ďalší dôležitý zdravotný faktor.

Profesorka športových vied Brad Cardinal ako jedna z autorov štúdie na Oregon State University povedala: „Štúdia pôvodne mala preukázať vplyv fyzickej aktivity na kardiovaskulárnu činnosť a zdravie. Výsledky však preukázali prínos v inej oblasti zdravia a to spánku.“ Ďalej: „Stále viac vedeckých dôkazov preukazuje, ako pravidelná fyzická aktivita môže nahradiť farmaceutické metódy zlepšenia spánku.

U skupiny kontrolovanej na:

*vek,

*BMI (body mass index),

*celkového zdravotného stavu,

*fajčenia / požívania psychotropných látok / depresie,

bolo preukázané zlepšenie kvality spánku po dodržaní pokynov pre fyzickú aktivitu v porovnaní s necvičiacimi osobami.

Ďalej súhrn tejto štúdie potvrdzuje, že uvedená fyzická aktivita:

*znižuje kŕče v nohách počas spánku o 68 percent,

*zvyšuje schopnosť koncentrovať sa aj za účasti únavy o 45 percent.

Paul Loprinzi z univerzity Bellarmine je vedúci autor tejto štúdie. Povedal, že sa jedná o prvú štúdiu, ktorá skúma priamy vzťah medzi fyzickou aktivitou a spánkom pri využití reprezentatívnej vzorky dospelých ľudí všetkých vekových kategórií.

„Naše zistenia ukazujú súvislosť medzi pravidelnou fyzickou aktivitou a vnímaním ospalosti počas dňa. To naznačuje, že vykonávanie fyzickej aktivity na pravidelnom základe môže mať pozitívny vplyv na produktivitu jedinca v práci, alebo v prípade študenta, vplyv na jeho schopnosť venovať pozornosť v škole“.

Profesorka tiež uviedla, že v minulej štúdii spájajúcej fyzickú aktivitu a spánok používajú samostatnú skladbu cvičení. Vznikajúce nebezpečenstvo vyplýva z toho, že mnohí ľudia majú tendenciu preceňovať veľké objemy aktivity.

Fyzická aktivita resp. vhodný druh posilňovacieho tréningu nemusí byť priaznivý len pre obvod pása, činnosť srdca ale tiež pomáha zaspať, dobre spať, a počas dňa byť čulejší.

Ak si skladbu tvojho tréningu nebudeš vedieť sám zostaviť v dostatočnej kvalite prezri si Plány na mieru a inšpiruj sa tými, ktorý tieto plány absolvovali.

Foto: Goodfon.su

Zdroj: sleepfoundation.org, bodybuilding.com