V oblasti tréningu sa pohybuje od roku 2000. Odborne sa však začal tréningu a príslušným odvetviam venovať v rokoch 2003 – 2004 práve na školení Dr. Brimicha.

Do roku 2006 získal najvyšší trénerský certifikát pre medzinárodné pôsobenie. Téma jeho vysokoškolskej práce pre 2. stupeň bola „Kvalita života“ a ako tému rigoróznej práce predkladal „Vplyv športu na kriminalitu detí a mládeže.“ Od tejto doby sa neustále vzdeláva, pričom sám vedie školenia pre športovcov, športových trénerov a verejnosť.

Zaznamenal výborné výsledky trénerskej práce vo forme zlepšenia zdravia, výkonu i fyzických proporcií.