Členovia tímu FITNESS ACADEMY sú špecialistami z ich oblastí tréningu, medicíny, výživy, psychológie, iných športových alebo súvisiacich vied alebo metód, ktoré môžu priamo podporiť zlepšenie života.