BRIMICH PROMOTION AGENCY A FITNESSACADEMY poriada certifikovaný kurz tréner KULTURISTIKY a inštruktor FITNES 1. kvalifikačného stupňa.

Poslanie a cieľ kurzu:

 • kurz je možnosťou umocniť svoje znalosti z kulturistiky / fitness,
 • pre všetkých nadšencov s ambíciou stať sa trénerom či inštruktorom,
 • pre absolventov FTVŠ UK alebo iných škôl s telovýchovným zameraním,
 • pre tých,ktorí sa už profesionálne venujú trénovaniu a potrebujú doplniť certifikované vzdelanie,
 • Kurz je zaradený aj do ponuky v rámci programu RE-PAS.

Profil absolventa školenia 1. Stupňa.

 • Absolvent 1. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti kulturistiky a fitnes.
 • Získava kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe.
 • Disponuje teoretickými poznatkami a má praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré ho oprávňujú viesť telesnú prípravu v športe ako s mládežou tak aj s dospelými.
 • Získava najnižšiu kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ.

Odborný garant kurzu:

PaedDr. Róbert Brimich – profesionálny lektor a školiteľ , formovateľ československej a slovenskej kulturistiky a fitnes , fitnes provider , fitnes a nutričný poradca.

Obsah certifikovaného kurzu tréner kulturistiky a inštruktor fitnes:

 • Kulturistika a fitnes. História kulturistiky a fitnes hnutia vo svete a v SR. Didaktika a metodika posilňovania. Organizácia , prevádzkovanie fitnes centier a poslanie osobného trénera vo fitnescentre. Terminológia a popis cvikov. Systém Eklekfit a BMEE.
 • Anatómia , fyziológia človeka a telesných cvičení. Funkcia a činnosť ľudského organizmu ako celku a činnosť jednotlivých systémov. Vplyv telesných cvičení na činnosť systémov v ľudskom organizme.
 • Špecifiká výživy v kulturistike a fitnes. Charakteristika stravovania kulturistu. Filozofia použitia špeciálnych diétnych a podporných prostriedkov. Aminokyseliny. Typy zdrojov aminokyselín vo forme doplnkov stravy. Vláknina a enzýmy. Zneužívanie liekov v tréningovom procese.
 • Kulturistika a fitnes v praxi. Praktické ukážky cvikov a cvičení v rámci kulturistickej a fitnes prípravy.

Podmienka účasti na kurze tréner kulturistiky a inštruktor fitnes:

*vek nad 18 rokov.

Úspešní absolventi obdržia certifikát: Certifikát trénera kulturistiky a inštruktora fitnes 1. kvalifikačného stupňa.

Termín kurzu –27. a 28.10.2018   10. a 11.11.2018  ( dva víkendy).

Miesto kurzu – Centrum Slovnaft Relax , Vlčie hrdlo 50 , 824 12 Bratislava

Zraz účastníkov – 9,00 h ,  v sobotu , 27.10.2018 pred Slovnaft Relax

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár nižšie alebo gsch@fitnessacademy.sk / +412908127642.

Termín ukončenia prihlášok – 21.10.2018

Maximálny počet účastníkov – 20 osôb

Nezabudnite si priniesť veci na písanie a cvičenie.

V cene kurzu – parkovanie, občerstvenie , učebné materiály.

Školíme trénerov a inštruktorov kulturistiky a fitnes už takmer 20 rokov

Profesionalita-Skúsenosť-Garancia

Všetky informácie budú zdieľané aj na sociálnych sieťach. O prípadných zmenách budeme všetkých účastníkov včas informovať.

Facebook

Instagram