Termín kurzu: pripravovaný na november 2017
Miesto: Fazuľová alebo Miletičova ulica (podľa počtu účastníkov)
Lektori workshopu:

  • PaedDr. Róbert Brimich – odborný garant workshopu , výživový expert
  • Ing. Veronika Hanáková –dietológ , biochemik a patofyziológ
  • Bc. František Albert – fitnes a výživa
  • Mgr. Matúš Albert – fitnes a výživa
  • MUDr. František Žák – výživa a šport
  • Prof. Peter Šimon – potravinová chémia a technológia

 

Cena: 315€ /osoba */ v cene sú učebné materiály, certifikát, občerstvenie

Absolventi kurzu obdržia certifikát – Nutričné poradenstvo a výživa v športe – v súlade s odporúčaním Rady EU o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania z roku 2012 – oprávnenie pre živnostenské účely.

Svoju účasť na kurze potvrďte čím skôr na e-mailovej adrese: gsch@fitnessacademy.sk alebo brimich@fitnessacademy.sk alebo telefonicky – 0905 316622 .

Ďalšie informácie o kurze a platbe obržíte mailom.
Pre akékoľvek informácie neváhajte volať 0905 316622. Tešíme sa na vašu účasť!!!