FITNESSACADEMY a  Slovenská  asociácia fitness, aerobiku a kondičných trénerov (SAFAKT)

Vás pozývajú na

MŠ SR CERTIFIKOVANÝ KURZ

KONDIČNÝ TRÉNER PRVÉHO KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

TEMATICKÝ OBSAH KURZU

  1. Anatómia, fyziológia človeka a telesných cvičení
  2. Psychológia a pedagogika športu
  3. Riadenie a stavba športového tréningu
  4. Zložky športového tréningu s akcentom na kondičnú prípravu
  5. Silové, rýchlostné, vytrvalostné a koordinačné schopnosti a ich rozvoj
  6. Športový marketing, management a diplomacia
  7. Potravinové doplnky výživy a riziká používania doplnkov výživy (doping)
  8. Funkčné poruchy pohybového systému
  9. Voda a pitný režim, regulovanie príjmu v športe
  10. Výživa v športe, doplnky výživy

 

Ministerstvom školstva SR certifikovaný kurz ponúka úspešnému absolventovi komplexný a profesionálny prehľad o práci, poslaní a možnom širokom uplatnení sa kondičného ra v čo najširšom spektre športových odvetví.

LEKTORI

PaedDr. Róbert Brimich, odborný garant kurzu, prax

Doc.MUDr. Alexander Bínovský, CSc., anatómia a fyziológia telesných cvičení

Mgr. Lucia Hoľková, fyzioterapeut

Mgr. Daniela Dvorská, fyzioterapeut

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., FTVŠ UK, pedagogika

Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD., FTVŠ UK, didaktika športu, športový výkon

Bc. František Albert–fitnes a výživa

Mgr. Matúš Albert–fitnes a výživa

Dr. Miroslav Motyčík–Slovenská antidopingová akadémia

PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.–FTVŠ UK , športová diplomacia

Svoju účasť na kurze potvrďte 5 dní pred začatím kurzu na mailovú adresu gsch@fitnessacademy.sk

Úhradu poplatku za kurz zrealizujte najneskôr 5 dní pred začatím kurzu na číslo účtu.

IBAN : SK9183605207004201334216, Pohybove občianske združenie.

Do poznámky pre príjemcu uveďte „11 – Príspevok – svoje meno“.

POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ!

Kurz bude ukončený skúškou formou testu. Úspešní frekventanti získajú certifikát „KONDIČNÝ TRÉNER 1. kvalifikačného stupňa

TERMÍN KONANIA:

November 2018

MIESTO KONANIA:

Slovnaft RELAX
Vlčie hrdlo 50
824 12 Bratislava

STRETNUTIE ÚČASTNÍKOV:

15 minút pre začatím na uvedenej adrese.

────

245,-€/ OSOBA

(V CENE JE ZAHRNUTÝ CERTIFIKÁT, OBČERSTVENIE

A PARKOVANIE)

────

PRINESTE SI AJ ŠPORTOVÉ OBLEČENIE!

Všetky informácie budú zdieľané aj na sociálnych sieťach.

Facebook

Instagram