• Priniesť viac reálne hodnotných informácií využiteľných v športe a v živote.
  • Tajomstvo zdravého tela a mysle je prevencia problémov skôr, než sa s nimi stretneme.
  • Zdravie, mladosť, krása tela a spokojnosť je mozaikou vecí a činností v našich životoch.

Úlohou FITNESS ACADEMY je poskytovať overené a reálne použiteľné (využiteľné) informácie o fitness, wellnes, zdraví a zlepšení našich životov.

Ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti fitness na Slovensku prinášame iba skutočné a použiteľné informácie vedeckých výskumov a praxe. Naše produkty sú rovnako určené profesionálnym športovcom, prípadne manažérom zameraným na zdravie a výkon i úplným začiatočníkom v cvičení, alebo procese zlepšovania svojho života.

Prvotná myšlienka FITNESS ACADEMY sa začala formovať v roku 2009. Avšak až v roku 2017 sa uskutočnenie tejto myšlienky zrealizovalo, a to prostredníctvom dvoch profesionálov z oblasti fitness – PaedDr. Róbert Brimich a PhDr. Ľuboš Gsch.